Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę

Data: 04.02.2022 r., godz. 14.13    311
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.