Informacja

Data: 15.04.2022 r., godz. 12.50    325
W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie realizuje zapisy zawarte w ustawie  dotyczące wsparcia finansowego dla obywateli Ukrainy.  

Pomoc finansowa realizowana z dotacji Wojewody w ramach Funduszu Pomocy przeznaczona na wypłatę następujących świadczeń :

art. 13. 1. : „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”... „może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach ”,

Wysokość świadczenia rząd ustalił w rozporządzeniu w kwocie 40 zł za osobę dziennie za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 

art. 31. 1.  ustawy: „Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe”,

oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

Wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 40 za osobę dziennie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wnioski dotyczące zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu oraz dzieci i młodzieży w szkole są realizowane w siedzibie MOPS przy ulicy Lwowskiej 8.

Wnioski o zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu oraz o zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole. 
pn: 9-17, wt-pt: 8-16
tel. 733 – 888 - 442

Wnioski o wypłatę  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę są realizowane w siedzibie MOPS przy Al. Tysiąclecia 2.
pn: 9-17, wt-pt: 8-16, czwartek – dzień wewnętrzny
tel. 533 – 373 - 710

Do dnia 15 kwietnia b.r. MOPS Piastów zrealizował część wypłat wynikających z powyższej ustawy.