Druki do pobrania

Liczba odwiedzających: 391

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrz Miasta Piastowa z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa