Pracownicy

Liczba odwiedzających: 809

Pracownicy socjalni terenowi i asystent rodziny pełnią dyżury w siedzibie MOPS przy ul. Lwowskiej 8.

Pracownicy socjalni terenowi:
Beata Feluch
Beata Świątek
Krystyna Pamięta
Małgorzata Gross
Anna Domańska

Asystent rodziny:
Michał Koperski